GOPS Wejherowo Gmina Wejherowo
 • Zmiany godzin otwarcia Ośrodka

  Zmiany godzin otwarcia Ośrodka

  W dniu 19 kwietnia 2019. ulegają zmianie godziny otwarcia Ośrodka
  Czytaj więcej
 • Przetwarzanie danych osobowych

  Przetwarzanie danych osobowych

  Zachęcamy do zapoznania się z klauzulą informacyjną, w której znajdziecie Państwo szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wejherowie.
  Czytaj więcej
 • AKCJA SPOŁECZNA "ODZYSKUJ ALIMENTY"

  AKCJA SPOŁECZNA "ODZYSKUJ ALIMENTY"

  Nie należą Ci się alimenty z Funduszu? Sprawdź, co możesz zrobić...
  Czytaj więcej
 • PIĄTEK - klientów nie obsługujemy!

  PIĄTEK - klientów nie obsługujemy!

  Przypominamy, że piątek jest dniem pracy wewnętrznej GOPS, w związku z czym w tym dniu klientów nie obsługujemy!
 • MEDIACJE

  MEDIACJE

  GOPS w Wejherowie oferuje pomoc w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych poprzez mediację
  Czytaj więcej
 • Program Stypendiów Pomostowych

  Program Stypendiów Pomostowych

  Informujemy, że rozpoczęła się rekrutacja do XVI edycji Programu Stypendiów Pomostowych na rok akademicki 2017/2018 realizowanego przez FEP
  Czytaj więcej
 • TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW NA NOWY OKRES ŚWIADCZENIOWY / ZASIŁKOWY 2018/2019

  TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW NA NOWY OKRES ŚWIADCZENIOWY / ZASIŁKOWY 2018/2019

  WAŻNE! Od 1 lipca rodziny mogą złożyć ONLINE wniosek o wszystkie świadczenia dla rodzin: 1) Świadczenie wychowawcze (Program „Rodzina 500+”); 2) Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego; 3) Specjalny zasiłek opiekuńczy; 4) Świadczenia z funduszu alimentacyjnego; 5) Świadczenie dobry start (300 zł dla ucznia). Wnioski w tradycyjnej formie (papierowej) na nowy okres świadczeniowy / zasiłkowy przyjmowane będą od 1 sierpnia
  Czytaj więcej

 

Zadania punktu konsultacyjnego działającego przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wejherowie, 

 • całościowe rozpoznanie problemu zgłaszanego przez klienta,
 • motywowanie zarówno osób uzależnionych, jak i współuzależnionych do podjęcia psychoterapii w zakładach lecznictwa odwykowego, kierowanie tych osób do leczenia specjalistycznego,
 • motywowanie osób pijących ryzykownie i szkodliwie, ale nieuzależnionych, do zmiany szkodliwego wzoru picia,
 • udzielanie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym (np. poprzez rozmowy podtrzymujące czy uruchomienie przy punkcie konsultacyjnym grupy wsparcia dla tych osób),
 • udzielanie pomocy młodzieży upijającej się oraz ich rodzicom,
 • rozpoznanie zjawiska przemocy domowej, udzielenie stosownego wsparcia oraz informacji o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy,
 • motywowanie sprawców przemocy do udziału w programie korekcyjnym/terapii,
 • inicjowanie interwencji w przypadku diagnozy przemocy domowej,
 • gromadzenie i przekazywanie aktualnych informacji na temat dostępnych miejsc specjalistycznej pomocy oraz kompetencji poszczególnych służb i instytucji z terenu gminy, zajmujących się problemami, z jakimi zgłasza się klient,
 • stała współpraca z innymi podmiotami zajmującymi się na danym terenie rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. 
 • Przyjmowanie zgłoszeń do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych osób, wobec, których istnieje podejrzenie o nadmierne spożywaniu napojów alkoholowych w wyniku czego dochodzi  do  rozpadu więzi rodzinnych, demoralizacji małoletnich, uchylania się od pracy lub naruszania porządku publicznego.

 Gminny Ośrodek Pomocy Społęcznej w Wejherowie, ul. Transoprtowa 1, te. (58) 677 64 44, w godzinach od 7.30 do 15.30, uzaleznienia@gops-wejherowo.pl

Przy Ośrodku Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wejherowie, ul Kościuszki 2, czynny jest Punkt konsultacyjny dla dzieci i młodzieży  eksperymentujących  z przyjmowanim  dopalaczy i substancji psychoaktywnych oraz osób uzależnionych  od substancji psychoaktywnych  i ich rodzin.

godz. pracy: od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 20.00, tel. (58) 736 37 84, 730 092 908 sekretariat@opirpa-Wejherowo.pl,