GOPS Wejherowo Gmina Wejherowo
 • Zmiany godzin otwarcia Ośrodka

  Zmiany godzin otwarcia Ośrodka

  W dniu 19 kwietnia 2019. ulegają zmianie godziny otwarcia Ośrodka
  Czytaj więcej
 • Przetwarzanie danych osobowych

  Przetwarzanie danych osobowych

  Zachęcamy do zapoznania się z klauzulą informacyjną, w której znajdziecie Państwo szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wejherowie.
  Czytaj więcej
 • AKCJA SPOŁECZNA "ODZYSKUJ ALIMENTY"

  AKCJA SPOŁECZNA "ODZYSKUJ ALIMENTY"

  Nie należą Ci się alimenty z Funduszu? Sprawdź, co możesz zrobić...
  Czytaj więcej
 • PIĄTEK - klientów nie obsługujemy!

  PIĄTEK - klientów nie obsługujemy!

  Przypominamy, że piątek jest dniem pracy wewnętrznej GOPS, w związku z czym w tym dniu klientów nie obsługujemy!
 • MEDIACJE

  MEDIACJE

  GOPS w Wejherowie oferuje pomoc w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych poprzez mediację
  Czytaj więcej
 • Program Stypendiów Pomostowych

  Program Stypendiów Pomostowych

  Informujemy, że rozpoczęła się rekrutacja do XVI edycji Programu Stypendiów Pomostowych na rok akademicki 2017/2018 realizowanego przez FEP
  Czytaj więcej
 • TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW NA NOWY OKRES ŚWIADCZENIOWY / ZASIŁKOWY 2018/2019

  TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW NA NOWY OKRES ŚWIADCZENIOWY / ZASIŁKOWY 2018/2019

  WAŻNE! Od 1 lipca rodziny mogą złożyć ONLINE wniosek o wszystkie świadczenia dla rodzin: 1) Świadczenie wychowawcze (Program „Rodzina 500+”); 2) Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego; 3) Specjalny zasiłek opiekuńczy; 4) Świadczenia z funduszu alimentacyjnego; 5) Świadczenie dobry start (300 zł dla ucznia). Wnioski w tradycyjnej formie (papierowej) na nowy okres świadczeniowy / zasiłkowy przyjmowane będą od 1 sierpnia
  Czytaj więcej

Postępowanie mediacyjne

ETAP I

Wstępne spotkania informacyjno – konsultacyjne. W celu zapoznania się ze stanowiskiem uczestników mediacji, mediator spotyka się najpierw indywidualnie z każdą ze stron. Przedstawia im zasady mediacji oraz zapoznaje je z procedurą. Na tym etapie mediator przeprowadza wywiad, zmierzający do ustalenia, jakie są oczekiwania i potrzeby obu skonfliktowanych stron.

ETAP II

Zasadniczym etapem mediacji jest tzw. sesja mediacyjna – czyli spotkania stron sporu „twarzą w twarz” w obecności mediatora. Sesja mediacyjna rozpoczyna się od powtórnego wyrażenia przez uczestników zgody na przeprowadzenie mediacji. Następnie mediator zarządza tzw. wysłuchanie się stron, w trakcie którego następuje przedstawienie przez uczestników swego stanowiska. Dzięki temu strony mają okazję poznać swoje wzajemne oczekiwania, mogą wsłuchać się w uczucia i potrzeby drugiej strony. Na tym etapie dochodzi do wyłonienia spornych kwestii, pojawiają się także pierwsze propozycje ich rozwiązania. Uczestnicy mediacji przechodzą następnie do negocjacji. Każda ze stron przedstawia swoją propozycję rozwiązanie konfliktu, a następnie za pomocą negocjacji strony zmierzają z pomocą mediatora do wypracowania satysfakcjonującego je kompromisu. Efektem negocjacji jest sporządzenie porozumienia, w treści którego strony zobowiązują się do konkretnego działania. Mediacja kończy się wraz z podpisaniem porozumienia.

Strony nie mają obowiązku zawierania ugody podczas mediacji. Mogą w każdym momencie się z niej wycofać - wtedy też tracą możliwość powoływania się na oświadczenia składane przez siebie wzajemnie podczas mediacji.

Opis powyższy można sprowadzić do 4 podstawowych faz mediacji:

 1. Wyjaśnienie istoty mediacji i uzyskanie zgody.
 2. Wysłuchanie i zrozumienie obu stanowisk.
 3. Odkrycie osobistego znaczenia konfliktu – szukanie przyczyn kłótni.
 4. Od przeszłości do przyszłości.
 5. Rekompensata / pojednanie.