GOPS Wejherowo Gmina Wejherowo
 • PO WER

  PO WER

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie realizuje projekt pt. „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w Wejherowie”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój: PRIORYTET II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji DZIAŁANIE 2.5 Skuteczna Pomoc Społeczna.
  Czytaj więcej
 • Przetwarzanie danych osobowych

  Przetwarzanie danych osobowych

  Zachęcamy do zapoznania się z klauzulą informacyjną, w której znajdziecie Państwo szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wejherowie.
  Czytaj więcej
 • PIĄTEK - klientów nie obsługujemy!

  PIĄTEK - klientów nie obsługujemy!

  Przypominamy, że piątek jest dniem pracy wewnętrznej GOPS, w związku z czym w tym dniu klientów nie obsługujemy!
 • 500+

  500+

Postępowanie mediacyjne

ETAP I

Wstępne spotkania informacyjno – konsultacyjne. W celu zapoznania się ze stanowiskiem uczestników mediacji, mediator spotyka się najpierw indywidualnie z każdą ze stron. Przedstawia im zasady mediacji oraz zapoznaje je z procedurą. Na tym etapie mediator przeprowadza wywiad, zmierzający do ustalenia, jakie są oczekiwania i potrzeby obu skonfliktowanych stron.

ETAP II

Zasadniczym etapem mediacji jest tzw. sesja mediacyjna – czyli spotkania stron sporu „twarzą w twarz” w obecności mediatora. Sesja mediacyjna rozpoczyna się od powtórnego wyrażenia przez uczestników zgody na przeprowadzenie mediacji. Następnie mediator zarządza tzw. wysłuchanie się stron, w trakcie którego następuje przedstawienie przez uczestników swego stanowiska. Dzięki temu strony mają okazję poznać swoje wzajemne oczekiwania, mogą wsłuchać się w uczucia i potrzeby drugiej strony. Na tym etapie dochodzi do wyłonienia spornych kwestii, pojawiają się także pierwsze propozycje ich rozwiązania. Uczestnicy mediacji przechodzą następnie do negocjacji. Każda ze stron przedstawia swoją propozycję rozwiązanie konfliktu, a następnie za pomocą negocjacji strony zmierzają z pomocą mediatora do wypracowania satysfakcjonującego je kompromisu. Efektem negocjacji jest sporządzenie porozumienia, w treści którego strony zobowiązują się do konkretnego działania. Mediacja kończy się wraz z podpisaniem porozumienia.

Strony nie mają obowiązku zawierania ugody podczas mediacji. Mogą w każdym momencie się z niej wycofać - wtedy też tracą możliwość powoływania się na oświadczenia składane przez siebie wzajemnie podczas mediacji.

Opis powyższy można sprowadzić do 4 podstawowych faz mediacji:

 1. Wyjaśnienie istoty mediacji i uzyskanie zgody.
 2. Wysłuchanie i zrozumienie obu stanowisk.
 3. Odkrycie osobistego znaczenia konfliktu – szukanie przyczyn kłótni.
 4. Od przeszłości do przyszłości.
 5. Rekompensata / pojednanie.