GOPS Wejherowo Gmina Wejherowo
 • KOMUNIKAT - OGRANICZENIA PRACY W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W WEJHEROWIE

  KOMUNIKAT - OGRANICZENIA PRACY W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W WEJHEROWIE

  Czytaj więcej
 • PO WER

  PO WER

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie realizuje projekt pt. „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w Wejherowie”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój: PRIORYTET II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji DZIAŁANIE 2.5 Skuteczna Pomoc Społeczna.
  Czytaj więcej
 • Przetwarzanie danych osobowych

  Przetwarzanie danych osobowych

  Zachęcamy do zapoznania się z klauzulą informacyjną, w której znajdziecie Państwo szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wejherowie.
  Czytaj więcej
 • PIĄTEK - klientów nie obsługujemy!

  PIĄTEK - klientów nie obsługujemy!

  Przypominamy, że piątek jest dniem pracy wewnętrznej GOPS, w związku z czym w tym dniu klientów nie obsługujemy!
 • 500+

  500+

"Opieka wytchnieniowa”


Gmina Wejherowo przystąpiła do Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. "Opieka wytchnieniowa” - edycja 2020, finansowanego z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i ogłasza nabór .


Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
- dziećmi niepełnosprawnymi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

- dorosłymi osobami o znacznym stopniu niepełnosprawności  oraz orzeczeniami równoważnymi ;

 


W ramach Programu otrzymać można świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej w łącznym wymiarze 120 godzin dla członka rodziny lub opiekuna, sprawującego bezpośrednią opiekę nad 1 dzieckiem/osobą niepełnosprawną, w terminie do dnia 31 grudnia 2020 r.

 

Do Programu zostanie zakwalifikowanych 15 osób – mieszkańców Gminy Wejherowo(w tym 10 dzieci i 5 osób dorosłych).

 

Usługa opieki wytchnieniowej będzie przyznawana na podstawie „Karty Zgłoszenia do Programu Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2020.

 

Osoby, którym przyznano pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej ,nie ponoszą odpłatności za usługę przyznaną w ramach Programu.

 

Komplet dokumentów tj. Kartę Zgłoszenia, kserokopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności , Kartę pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – skali FIM, wypełnioną przez lekarza rodzinnego/lekarza rehabilitacji medycznej, fizjoterapeutę lub pielęgniarkę należy złożyć do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie.

Termin składania dokumentów ustala się od dnia 14 września 2020 r.

 

Dołączone pliki:

1. Karta Zgłoszenia do Programu Opieka Wytchnieniowa - edycja 2020

2. Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny - skali FIM

3. Program