GOPS Wejherowo Gmina Wejherowo
 • KOMUNIKAT - OGRANICZENIA PRACY W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W WEJHEROWIE

  KOMUNIKAT - OGRANICZENIA PRACY W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W WEJHEROWIE

  Czytaj więcej
 • UWAGA! Przeniesienie siedziby GOPS w Wejherowie

  UWAGA! Przeniesienie siedziby GOPS w Wejherowie

  Czytaj więcej
 • PO WER

  PO WER

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie realizuje projekt pt. „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w Wejherowie”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój: PRIORYTET II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji DZIAŁANIE 2.5 Skuteczna Pomoc Społeczna.
  Czytaj więcej
 • Przetwarzanie danych osobowych

  Przetwarzanie danych osobowych

  Zachęcamy do zapoznania się z klauzulą informacyjną, w której znajdziecie Państwo szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wejherowie.
  Czytaj więcej
 • PIĄTEK - klientów nie obsługujemy!

  PIĄTEK - klientów nie obsługujemy!

  Przypominamy, że piątek jest dniem pracy wewnętrznej GOPS, w związku z czym w tym dniu klientów nie obsługujemy!
 • 500+

  500+

Mediator

Mediator to neutralna osoba trzecia, pomagająca stronom rozwiązać spór. Bezwzględną cechą mediatora jest bezstronność i neutralność. Zgodnie z Europejskim Kodeksem Postępowania Mediatorów (art. 2.1) mediator przed rozpoczęciem mediacji (także później) ma obowiązek poinformowania stron o wszelkich okolicznościach, które mogą wpływać lub stwarzać wrażenie, że mogą wpływać, na niezależność mediatora oraz na konflikt interesów. Zasada bezstronności została również powtórzona w art. 1833 KPC, który nakłada na mediatora zasadę zachowania bezstronności. Przede wszystkim mediator powinien być neutralny – nie może preferować żadnej ze stron konfliktu. Jego zadaniem jest szanowanie praw obu stron, które w postępowaniu mediacyjnym są równe i muszą być traktowane jednakowo.

Cechy mediatora:

 • Mediator nie wyraża swojego poglądu względem przedmiotu sporu. Nie narzuca uczestnikom rozwiązań konfliktu ani swego światopoglądu czy systemu wartości. Musi ograniczyć swój udział w postępowaniu do pomocy stronom w samodzielnym wypracowaniu kompromisu i ugodowym rozwiązaniu sporu.
 • Ponieważ sesje mediacyjny są poufne, mediator powinien być osobą godną zaufania oraz zaakceptowaną przez obie strony konfliktu. Powinien posiadać profesjonalną wiedzę na tematy fachowe związane z konkretnym sporem, a także nienagannie znać techniki mediacyjne oraz procedurę przebiegu mediacji.

Rola mediatora:

 • Diagnoza konfliktu.
 • Pomoc w zrozumieniu istoty sporu. Pomoc w sprecyzowaniu wzajemnych interesów i celów
 • Sprawdzenie realności i wykonalności propozycji.
 • Zachęcenie do poszukiwania rozwiązań alternatywnych