GOPS Wejherowo Gmina Wejherowo
 • KOMUNIKAT - OGRANICZENIA PRACY W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W WEJHEROWIE

  KOMUNIKAT - OGRANICZENIA PRACY W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W WEJHEROWIE

  Czytaj więcej
 • PO WER

  PO WER

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie realizuje projekt pt. „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w Wejherowie”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój: PRIORYTET II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji DZIAŁANIE 2.5 Skuteczna Pomoc Społeczna.
  Czytaj więcej
 • Przetwarzanie danych osobowych

  Przetwarzanie danych osobowych

  Zachęcamy do zapoznania się z klauzulą informacyjną, w której znajdziecie Państwo szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wejherowie.
  Czytaj więcej
 • PIĄTEK - klientów nie obsługujemy!

  PIĄTEK - klientów nie obsługujemy!

  Przypominamy, że piątek jest dniem pracy wewnętrznej GOPS, w związku z czym w tym dniu klientów nie obsługujemy!
 • 500+

  500+

GMINNY  OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WEJHEROWIE

http:

www.gops-wejherowo.pl

NIP:

588-18-30-275

REGON:

190838773

TELEFON:

58 677-64-30

FAX:

58 677-64-32

Imię i Nazwisko

Stanowisko służbowe

Nr pokoju

Nr telefonu

 

DYREKTOR

e-mail: dyrektor@gops-wejherowo.pl

Ewa Zarębińska-Szczodra

 202

58 677-64-33

 

Zastępca Dyrektora

e-mail: zastepca.ps@gops-wejherowo.pl; zastepca.sr@gops-wejherowo.pl; uzaleznienia@gops-wejherowo.pl

Danuta Karmazy

206

       58 677-64-49

Zenon Lidzbarski

201

       58 677-64-42

 

Dział kadrowo - administracyjny

e-mail: kadry@gops-wejherowo.pl; sekretariat@gops-wejherowo.pl; administracja@gops-wejherowo.pl

 

Imię i Nazwisko

Stanowisko służbowe

 Nr pokoju  Nr telefonu

Malwina Leyk

Główny specjalista ds. kadr i płac  200

58 677-64-31

Emilia Milewczyk

Inspektor

 200

58 677-64-30

Agnieszka Chodubska-Żylla

Specjalista ds. zamówień publicznych

 209

58 677-64-43

Monika Kowalik

Referent

 209

58 677-64-43

 

Dział finansowy

e-mail: dzial.finansowy@gops-wejherowo.pl

Imię i Nazwisko

Stanowisko służbowe

  Nr pokoju  Nr telefonu

Małgorzata Reich

Głowna księgowa         

 210

58 677-64-36

Beata Sawicka Główny specjalista ds. księgowości

 211

58 677-64-46

Sandra Bojke Inspektor

 211

58 677-64-56

 

Zespół ds. świadczeń przyznawanych dezyzją

e-mail: k.swiadczenia.ps@gops-wejherowo.pl; swiadczenia.ps@gops-wejherowo.pl

 

Imię i Nazwisko

Stanowisko służbowe

  Nr pokoju  Nr telefonu

Iwona Orlikowska

Starszy pracownik socjalny ds. merytorycznych

207

58 677-64-40

Irena Rutz

 

Starszy pracownik socjalny ds. merytorycznych

207


58 677-64-39

 

 Joanna Selke Inspektor 208 58 677-64-63
Anna Pawelec Starszy Specjalista Pracy Socjalnej 101 58 677-64-53

 

Dział świadczeń dla rodzin

e-mail: kierownik.sr@gops-wejherowo.pl; swiadczenia.sr@gops-wejherowo.pl; kdr@gops-wejherowo.pl

Imię i Nazwisko

Stanowisko służbowe

  Nr pokoju  Nr telefonu 

Karolina Dębkowska

Kierownik działu

 108

58 677-64-35

 Joanna Bieszk

Inspektor

 112

58 677-64-34

 Magdalena Czerska 

Starszy Referent 

 109

58 677-64-45

Agnieszka Głuchowska

Starszy Referent

 109

58 677-64-48

 Monika Strągowska

Referent

 110

58 677-64-47 

Angelika Jaroszewska

Inspektor

 111

58 677-64-41

Alicja Klanczkowska

Starszy Inspektor

 112

58 677-64-38

Patrycja Matczuk

Referent

 111

58 677-64-41


Zespół ds. usług socjalnych

e-mail: k.uslugi.ps@gops-wejherowo; uslugi.ps@gops-wejherowo.pl; psycholog@gops-wejherowo.pl; przemoc@gops-wejherowo.pl

 

 
 
Imię i Nazwisko

Stanowisko służbowe

 Nr pokoju Nr telefonu 
Karolina Siemieńczuk Pracownik socjalny  115 58 677-64-61
Łukasz Matuszczyk Starszy Asystent Rodziny  102 58 677-64-54
 Weronika Grontkowska Starszy Asystent Rodziny  101 58 677-64-52
Barbara Kreft Starszy opiekun osoby starszej  102 58 677-64-44
Bożena Oleksiak Psycholog  100 58 677-64-51

 

Zespół ds. pracy socjalnej

e-mail: k.kontakt.ps@gops-wejherowo.pl; pracasocjalna@gops-wejherowo.pl;

 

Imię i Nazwisko Stanowsiko służbowe Nr pokoju Nr telefonu
Agnieszka Pluta Specjalista Pracy Socjalnej 115 58 677-64-62
Alicja Skurska Specjalista Pracy Socjalnej 114 58 677-64-59
Iwona Wolff Starszy Parcownik Socjalny 114 58 677-64-58

 

Zespół ds. I-kontaktu

e-mail: kontakt.ps@gops-wejherowo.pl

 

Imię i Nazwisko Stanowsiko służbowe Nr pokoju Nr telefonu
Lucyna Brilla Specjalista Pracy Socjalnej 107 58 677-64-50
Patrycja Skorulska Aspirant Pracy Socjalnej 107 58 677-64-60