GOPS Wejherowo Gmina Wejherowo
 • UWAGA! Przeniesienie siedziby GOPS w Wejherowie

  UWAGA! Przeniesienie siedziby GOPS w Wejherowie

  Czytaj więcej
 • KOMUNIKAT - OGRANICZENIA PRACY W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W WEJHEROWIE

  KOMUNIKAT - OGRANICZENIA PRACY W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W WEJHEROWIE

  Czytaj więcej
 • PO WER

  PO WER

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie realizuje projekt pt. „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w Wejherowie”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój: PRIORYTET II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji DZIAŁANIE 2.5 Skuteczna Pomoc Społeczna.
  Czytaj więcej
 • Przetwarzanie danych osobowych

  Przetwarzanie danych osobowych

  Zachęcamy do zapoznania się z klauzulą informacyjną, w której znajdziecie Państwo szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wejherowie.
  Czytaj więcej
 • PIĄTEK - klientów nie obsługujemy!

  PIĄTEK - klientów nie obsługujemy!

  Przypominamy, że piątek jest dniem pracy wewnętrznej GOPS, w związku z czym w tym dniu klientów nie obsługujemy!
 • 500+

  500+

« powrót  |  2020-05-04

ŚWIADCZENIA RODZINNE I FUNDUSZ ALIMENTACYJNY – WAŻNE INFORMACJE

ŚWIADCZENIA RODZINNE I FUNDUSZ ALIMENTACYJNY – WAŻNE INFORMACJE

ŚWIADCZENIA RODZINNE I FUNDUSZ ALIMENTACYJNY – WAŻNE INFORMACJE

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie informuje, że został rozszerzony katalog okoliczności uznawanych za utratę dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego o obniżenie wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub obniżenie dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej z powodu przeciwdziałania COVID-19.

Okoliczności te uwzględniane są przy ustalaniu prawa do świadczeń na okresy zasiłkowe/świadczeniowe: 2019/2020 i 2020/2021.

W praktyce oznacza to, że ustalenie prawa do świadczeń odbywa się w oparciu o obniżony dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej lub pomniejszonego wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, będącego następstwem przeciwdziałania COVID-19.

Co trzeba zrobić, aby otrzymać świadczenia?

Ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, a także prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego wszczyna się na wniosek strony.

W razie utraty dochodu prawo do świadczeń rodzinnych lub odpowiednio świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala się od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła utrata dochodu, nie wcześniej jednak niż od miesiąca złożenia wniosku.

Wnioski są dostępne na stronie: www.gops-wejherowo.pl w zakładce świadczenia rodzinne oraz fundusz alimentacyjny.